Follow us:

科研产品

 • 基因表达PCR芯片
 • 体细胞突变PCR芯片
 • 拷贝数变化PCR芯片
 • 基因分型PCR芯片
 • 蛋白表达抗体芯片
 • 蛋白磷酸化抗体芯片
 • 蛋白质相互作用芯片
 • 引物和探针
 • 常规分子生物学试剂

 • 临床产品

 • 个性化用药
 • 易感基因检测
 • 生物标志物试剂盒

 • > 产品目录 > 科研产品 > 蛋白表达抗体芯片 > 大鼠急性肾损伤抗体芯片C1
  产品描述:检测7个大鼠细胞因子
  检测位点:
  TIM-1(KIM-1) FABP1 MCP-1(CCL2) Cystatin C Lipocalin-2(NGAL)
  TIMP-1 VEGF-A   
   
  产品特点:
    高灵敏度 (pg/ml)
    高特异性,背景值低
    通量高于ELISA, Western blot  更多了解产品和解决方案>>
  美好杏园你我共创